Odpowiedź brzmi ,,tak''

Jako dietetyk zawsze staram się by dieta, którą przygotowuję, mogła przynieść korzyści nie tylko jednej osobie, ale i reszcie domowników. Dlatego tak ważny jest dokładny wywiad i zapoznanie się z preferencjami żywieniowymi całej rodziny.


W moim zawodzie sztuką jest znalezienie tzw. „Złotego środka”, co nie zawsze jest proste. Plan żywieniowy przygotowany i dopasowany dla danego pacjenta powinien (o ile nie ma specyficznych przeciwwskazań) uwzględniać preferencje całej rodziny.


Dania nie powinny być skomplikowane i zbytnio utrudniać czy wydłużać czasu poświęcanego na ich przygotowanie.


Reasumując, plan żywieniowy zawsze powinien uwzględniać preferencje całej rodziny i nieść korzyść nie tylko dla jednej osoby.