Średnie dobowe wytarzanie tego hormonu wnosi około 4-14 mg/24h.

Stężenie we krwi zmienia się jednak w rytmie dobowym i najwyższe wartości możemy zaobserwować między 6:00 a 9:00 rano. Natomiast najniższe w późnych godzinach popołudniowych.

To tłumaczy między innymi, dlaczego we wczesnych godzinach rannych pojawia się silna zdolność erekcyjna.